Budoschool Kempen vzw is een school die als missie en doel heeft krijgskunde/zelfverdediging aan te leren op een ethische en pedagogische verantwoorde manier.

Onze sportclub draagt de naam Budoschool omdat wij niet 1 stijl aanbieden maar met Tai Jutsu, Seishinkai Ju Jutsu, zelfverdediging en Kiyoi Ryu Iaido meerdere stijlen belichamen komt de naam "Budo" (verzamelnaam voor verschillende krijgkunsten) tot haar recht. Zo is Budoschool Kempen de perfecte bestemming voor mensen met een passie voor martial arts en een mooie toevoeging voor mensen met reeds kennis in Karate, Judo of andere martial arts stijlen.

 

Beleid "BSKvzw strategisch plan"

Onze Budoschool neemt geen deel aan officiële competitie wedstrijden, onderling doen we om de bepaalde tijd wel een recreatieve interclub met onderdelen die we in trainingen toepassen. We zijn een school die regelmatig deelneemt aan bepaalde multistijlen-stages in binnen en buitenland aangezien onze hoofdinstructeur regelmatig geïnviteerd wordt als gastleraar. 

Onze Budoschool heeft vanaf de leeftijd van 4 jaar (3 jaar mogelijk indien akkoord van de lesgever) 6 leeftijdsgroepen met voldoende uitdaging en mogelijkheden voor elke groep. 

Met regelmaat gaan we op stage (geen wedstrijden) om onze kennis te verrijken met ervaring van andere lesgevers, ook in onze eigen dojo's in Beerse en Gooreind ontvangen we gastleraren die onze visie komen verruimen, voldoende afwisseling dus. 

 

Wat houdt ons beleidsplan nog in voor de leden: 

 

- Er is in 2015 een bestuur samengesteld, wegens vernderingen naar een VZW is er in 2018 beslist een nieuw bestuur samen te stellen. 

Jeugdbeleid: 

De Stijl Technische Commissie (STC)  Sieshinkai Ju Jitsu (SJJ) geeft prioriteit aan het uitwerken van een groepsindeling van de jeugdgroepen alsook het opleiden van assistenten en hulptrainers. 

 

Huisvesting: 

Vanaf spetember 2019 zal Beerse over nieuwe dojo's beschikken, er dient een reglement terug te vinden in de cursussen van elke groep. Regelmatig overleg met de dienst Sport en het behouden van de gemeentelijke erkenning zijn van absoluut belang. 

 

Opleidingen: 

 

Instructeurs zijn gebaat bij VTS opleidingen en voor de Dojo Sensei is het steeds bijschaven van diens kunnen/kennis een absolute must. In 2019-2020 gaat onze zich bijschaven tot Leraar A binnen SJJ en aan de VTS eisen voldoen voor 2e dan!

 

Financieel: 

- Facturatie gaat steeds over ons "Ledenportaal Twizzit"

- BSKvzw heeft een enkelvoudige boekhouding en geeft enkel de details vrij aan de officiële instanties van de overheid

- De penningmeester beschikt over een discreet afbetalingsplan, dit wordt nooit openbaar gebracht om de gebruikers ervan te beschermen. 

- Uitsluiting na een financieel nalaten wordt steeds genomen door de ganse bestuursraad

 

Samenwerking met andere clubs:

 

Naast onze afdelingen in Beerse en Wuustwezel werken we samen met de Hayabusa dojo van Shihan Jean Pierre Van Vre in St Job en Budo-school Van Venrooy in Waalwijk

 

Voor algemene info kan je per mail steeds terecht op info@budoschoolkempen.be,

Telefonisch kan je terecht op +32 496 157 393.
Let wel even op de trainingsdagen.
Op deze data en uren is er uiteraard geen telefonische bereikbaarheid.

 


Onze groepen: 

U7 Leeuwen ofwel bewegingsschool Kleuter Budo:

Kleuters van de leeftijd 4 tot 6 jaar kunnen zich uitleven in verschillende thema's rond veilig vallen, rollingen maken en evenwichtsoefeningen. Ook zelfredzaamheid en zelfrespect zijn belangrijke thema's. 

U10 Tijgers

Deze groep is er voor de jeugd van 7 tot 9 jaar. Tai Jutsu is de basis die wordt aangevuld met de andere ongewapende stijlen. De Tijgers hebben een syllabus (boekje met examenvereisten) op hun maat met voldoende uitdaging en kans om een andere gordel te behalen. 

U14 Ninja's 

Deze groep is er voor de leden van 10 tot 13 jaar, in Beerse hebben we beslist om deze groep in 2 te verdelen; de beginners "Kohai" (tot wit-oranje gordel) en gevorden "Ohai". Dit zorgt ervoor dat er in niveau verschil geen kloof kan ontstaan tussen beginner en ervaren en ieder zijn training op niveau kan volgen, gevorderden mogen de basistraining in de beginnersgroep ook volgen als herhaling maar andersom is dit niet mogelijk.

U18 Samoerai:    

Deze jeugdgroep is er voor leden van 14 tot 17 jaar, voorlopig trainen ze mee met de +18 groep omdat de U17 momenteel met te weinig leden zijn om een aparte groep te vormen. 

+18 Shoguns: 

De volwassenen groep krijgt de "full options" van onze technische kennis die er is, met zowel gewapende als ongewapende zelfverdediging zijn er veel moglijkheden in de trainingen. Close combat, anti aanranding, zelfredzaamheid zijn erg belangrijk voor ons in de opleiding van onze leden. Onze leraar "Sensei" wordt hierbij ondersteund door zijn eigen leraren die met regelmaat mee les komen geven in Beerse en Gooreind!

G-Jutsu: 

Mogelijkheden voor kinderen met een mentale of motorieke stoornis, naar onze mening verdient iedereen een kans om te kunnen deelnemen aan krijgskunde! Weliswaar in een aangepast gestructureerd programma. Deze groep wordt actief vanaf het seizoen 2019-2020 in september 2019. Tot dan kunnen geïnteresseerden terecht in de groepen die momenteel actief zijn. 

 

Stijlen van Budoschool Kempen: 

Tai Jutsu:

Tai Jutsu is een gemoderniseerde stijl die ontsproten is uit het Ninpo Taijutsu (ofwel stijl van de Ninja/Ninjutsu), de waarden uit de oude Ninpo zijn gerespecteerde gebleven en kan men terugvinden op weg naar de zwarte band. Tai Jutsu is een close combat stijl met trappen, stoten, worpen en klemmen die onmogelijk in competitie kan gebracht worden hetzij in duo's die kata (vastgelegde technieken) tonen, omdat alles zo aanpasbaar is betekent Tai Jutsu "techniek van het lichaam".. mensen met een slechte rug of knie kunnen deze stijl perfect mee beoefenen en krijgen een aangepast programma.  

Seishinkai Ju Jitsu: 

SJJ of "ons" Ju Jitsu systeem is een beproefd systeem dat ontstaan is in Nederland en aanvaard is in Japan en verder verspreid wordt over gans de wereld. Het is een opbouwend systeem dat perfect aansluit in het Tai Jutsu. Met meer Judo/MMA erin verwerkt krijgen onze leden meer inzicht qua mogelijkheden om zichzelf te beschermen in allerlei situaties.   

Kobudo:

Dit zijn allerlei oefening en gevechtsvormen met wapens, onze wapens sluiten op elkaar aan en worden aangeleerd vanaf de Samoerai groep (+14 jaar)

Kobudo vormen gerelateerd aan Tai Jutsu:

Kiyoi Ryu Iaido - Kunst met het Japanse zwaard

Bo Jutsu - technieken met stafwapen; aangeleerd naar aanloop van het Nidan programma

Escrima - korte matrak defense; gewapende onderdeel van Goshindo

Kobutan - leer werken met drukpunten stick

Tanto Jutsu - leer werken met en tegen mesaanvallen

 

Belangrijke maatstaven in de werking van Budoschool Kempen vzw. 

ETHIEK: (Gedragscode binnen de BSKvzw)

"Reishiki" betekent in de volksmond zoveel als het respect naar elkaar toe en de school, het maakt niet uit welke graduatie men draagt. De omgang met elkaar dient op een waardige manier te gebeuren, onderstaand vind je een aantal zaken terug die verder uitgewerkt staan in de cursussen van onze verscheidene groepen; 

Rei-ho: gedragsregels (kijk op twizzit of je cursus) zijn deze punten niet duidelijk? Ga gerust naar de hoofdleraar ofwel Dojo-cho genoemd, David Sensei helpt je graag verder!

Koryu: Oude Jujutsu scholen van voor 1868 (Meiji periode)

Gendai budo: De scholen die ontstaan zijn na 1868... bv het moderne Tai Jutsu

Zori: pantoffels die men aan dient te hebben om van kleedkamer naar de dojo te komen. 

Keikogi: Men draagt steeds een net zuiver oefenpak, voor Jujutsu is dit naar gewoonte een wit pak in de Gendai budo, oudere scholen durven ook een zwart pak dragen. In onze Budosschool draagt iedereen om hygiënische redenen een wit of zwart t-shirt onder de vest (in andere stijlen dragen enkel de dames een t-shirt onder de vest)

Obi: de behaalde gordel, wees eervol en draag enkel de gordel waar je recht op hebt!

Hygiëne: 

Er wordt steeds prioriteit gegeven aan persoonlijke hygiëne

- Lange haren worden samengebonden (dotje) en vinger-en teennagels worden netjes geknipt. 

- Sieraden doet men uit en bergt men zorgvuldig op in de beschikbare lockers - geen muntje bij? Ga de lesgever even raadplegen voor een oplossing. 

In de dojo:

* Men groet zowel de dojo als de tatami bij het betreden en verlaten van de mat/dojo. 

* Is men te laat? Dan wacht je beleefd op een veilig hoekje van de tatami tot de lesgever je begroet. 

* Een flesje water wordt gedoogd, andere frisdranken niet... tenzij om medische redenen bv. suikerziekte

* Betreed de training steeds hoofelijk met een gezond verstand en een gevoel voor verantwoordelijkheid