Geachte instructeurs, 
Beste deelnemers, 

Als organiserende instantie zijn we verplicht onze verantwoordelijkheid op te nemen en ieders gezondheid te vrijwaren. Er wordt van ons verwacht de opgelegde maatregelen te na te leven.

Ons bestuur heeft daarom met spijt in het hart moeten beslissen om de Sakura Taikai in april te cancelen en te verplaatsen naar een latere datum dit jaar. De mensen die reeds ingeschreven hebben, krijgen hun geld teruggestort. Hopelijk zien we julle allen terug later dit jaar voor een fantastisch weekend vol "Budo-spirit". 

De exacte datum van de Taikai 2020 zal jullie tijdig meegedeeld worden.

We danken jullie alvast voor julllie begrip!

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Budoschool Kempen vzw

www.budoschoolkempen.be