De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan JIJ vindt dat het over JOUW grens gaat of over de grens van iemand anders.

De API biedt je een luisterend oor en zal je helpen bij het verhelderen van je vraag of melding over activiteiten van BSK vzw. De API is iemand die discreet en onafhankelijk van het bestuur handelt.

API Budoschool Kempen vzw:

Cindy Stoffels

+32 486 98 23 11

api@budoschoolkempen.be

Binnen BSK opteren we voor een Club-API en een API-team om de drempel voor alle leden laag te houden. Het team rondom de API omvat de senpai welke mogelijk een vertrouwd aanspreekpunt zijn voor leden.