Budoschool Kempen vzw is aangesloten bij erkende federaties en werkt samen met andere clubs.

Als Budoschool is het immers erg belangrijk de juiste federaties te kiezen die onze werking versterken en onze leden alle kansen bieden om door te groeien op alle niveaus. 

In Vlaanderen heeft de Vlaamse Ju Jitsu Federatie een sterke organisatie met mogelijkheden voor zowel competitieve als recreatieve leden, zorgt voor de verzekering met bijhorende budopas (blauw boekje) en de VJJF erkent onze Sakura Taikai als nationale jeugdstage.

De Sensei zetelt mee in de Jeugdcommissie en onze Budoschool heeft voor Beerse en Wuustwezel iemand afgevaardigd in het Provinciaal Comite Antwerpen (PCA)

Onze internationale connectie is Seishinkai Ju Jitsu International
Deze link met Japan is de sleutel tot modern Ju Jitsu waarin onze interesse zeer groot is, door samen te werken met andere SJJI scholen (bv Waalwijk, Heerlen, Tilburg en Goes) zorgt dit er voor onze leden voor dat er voldoende afwisseling is op een zeer fijne beleving inzake Ju Jitsu en Tai Jutsu. 

Globaal werken wij samen met de World Kobudo Federation, ze zijn de organiserende partij die o.a. de Euro-budo stage en World Convention. Onze lnstructeur en diens leraar zijn graag geziene deelnemers/gastlesgevers op deze events.
Menig WKF lesgevers zijn onze Budochool reeds komen vereren met een gastles en daar plukken onze leden de vruchten van!

We werken o.a. ook samen met Hayabusa Dojo Krijgskunstschool van Shihan Jean Pierre Van Vré, de leraar van onze hoofdinstructeur. Examens en technische trainingen zorgen ervoor dat er onder leiding van deze instructeurs de Tai Jutsu zo goed mogelijk aangeleerd word aan onze leden alvorens zij een test afleggen.